BRABANTSE KENNISINSTELLINGEN EN BEDRIJVEN STARTEN SAMEN INNOVATIEVE EXPEDITIE

Beagle Brabant organiseert ontmoetingen in nieuwe cross-sectorale netwerken

Echte innovatie ontstaat door een vruchtbare botsing van ideeën.

Wij willen hoogwaardige kennis en ambitieuze ondernemers in verrassende combinaties bij elkaar brengen. Beagle organiseert daarom over de grenzen van sectoren heen bijeenkomsten om ideevorming op gang, of verder te brengen.

In 2017 en 2018 concentreert Beagle zich op health-innovaties. We organiseren kennissessies voor groepen van bedrijven en experts over uiteenlopende health-vraagstukken. Bijvoorbeeld wat kunnen cross-overs met high-tech, food, logistiek, zorg, gedrag, AV/VR of robotica aan nieuwe ideeën of inzichten opleveren?

Daarnaast verbinden we ondernemers en kenniswerkers met de Brabantse proeftuinen waarin langduriger rondom een thema wordt samengewerkt aan product/dienstontwikkeling in een realistische testomgeving.

Wij willen daarmee innovatieve bedrijvigheid – met name op mkb-niveau – intensiveren.

“Innovatie begint met mensen die iets willen veranderen, iets willen verbeteren. En als die wil er is, dan komt het er vervolgens op aan slim, creatief en vooral vasthoudend te zijn.”

Steef Blok

Directeur TU/e Innovation Lab

Een Beagle-initiatief kan op verschillende manieren ontstaan.

  • Doordat een bedrijf, overheid of instelling zoekt naar creatieve oplossingen voor een probleem op het gebied van health.
  • Door het agenderen van een globaal idee voor health-innovatie dat een bedrijf, overheid of instelling met experts wil doorspreken.
  • Doordat kennisinstellingen zoeken naar bedrijven die nieuwe kennis of technologieën kunnen toepassen in de ontwikkeling van hun healthproducten of diensten.

Bij alle activiteiten zijn geïnteresseerde bedrijven en mensen vanuit verschillende kennisdomeinen betrokken. We werken continu aan versterking van ons netwerk in het Brabantse bedrijfsleven om in contact te komen met kennisintensieve Brabantse MKB-ondernemers die innovatie willen oppakken en op de markt willen brengen. In het bijzonder ondernemers die willen doorgroeien en hierbij extra inspiratie en kennis zoeken.

“Tijdens een Beagle-activiteit kunt u gesprekspartners treffen met kennis, visie en vergezichten die net als u interesse hebben in innovatieve stappen in uw branche.”

Peter Struik

Voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

Over Ons

Beagle is een netwerkorganisatie. De kern van Beagle is het Beagle-team dat bestaat uit medewerkers vanuit alle partners. Dit team is niet altijd zelf van alle markten thuis, maar mobiliseert rondom een Beagle-vraag de mensen uit hun netwerk die kennis van het onderwerp hebben. En het Beagle-team zoekt er altijd mensen bij vanuit een heel andere, verrassende invalshoek (cross-sectoraal) die nieuwe frisse ideeën kunnen aandragen.

De samenwerkende Beagle Brabant-partners zijn:

Beagle Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nieuws

Eerste health thema’s bekend

13 juli 2017 – Beagle heeft gekozen voor een eerste serie health-thema’s om mee aan de slag te gaan: Food en health, Plantaardige eiwitten op je bord, Therapie op maat, Robotica in de zorg en Gezondheid & techniek. Bij dit laatste hoort o.a. de rol van Virtual reality, Sensoring en Track & trace. Voor een eerste overzicht van de health expertise binnen onze kennisinstellingen en van bestaande innovatieprojecten of living labs 0p het gebied van health heeft Beagle een presentatie gemaakt. Deze wordt werkendeweg met nieuwe informatie aangevuld. Klik door in de presentatie voor meer informatie.

Locatie living lab 360Living lab zoekt Business Developer en Inclusief talent manager

21 juni 2017 – In november 2016 heeft Beagle bijgedragen aan de inspiratiesessie “Verspild talent” die resulteerde in een set gedeelde waarden en ambities bij de deelnemers. Ambitie: meer ècht werk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een vernieuwende, systeem doorbrekende aanpak. Deze wordt in een living lab al doende ontwikkeld door kennis en ervaring bijeen te brengen van gemotiveerde bedrijven, kennisinstellingen, ervaringsdeskundigen en provincie. UWV, provincie en bedrijven financieren mee. Inmiddels zijn de eerste 10 bedrijven bekend die gaan meedoen in de verkenning van nieuwe mogelijkheden in hun organisatie. Er wordt nu gezocht naar invulling van twee kernfuncties in het living lab: Inclusief Talent Manager en een Inclusief Business Developer.

 

Beagle focust op Health Innovations

16 mei 2017 – Beagle is in april vorig jaar gestart met een brede inhoudelijke scope die in het eerste jaar leidde tot 16 kennissessies over uiteenlopende onderwerpen; van robotica tot food & design. De 11 partnerorganisaties hebben besloten om het tweede jaar te experimenteren met een focus op health innovaties. Het speelveld en de mogelijke deelnemers zijn nog altijd ruim maar wel overzichtelijker. Hierdoor kan effectiever worden gewerkt aan relaties tussen geïnteresseerde bedrijven en de kennisinstellingen. Er zijn voor alle partners genoeg raakvlakken met innovaties in health. Bovendien wordt samengewerkt met Brabantse proeftuinen op het gebied van health die ondernemers verder kunnen helpen met het concreet testen, doorontwikkelen en vermarkten van innovatieve ideeën. Lees meer…

Foto Kick off AANtWERKKick Off Verspild Talent met bedrijven

20 maart 2017 – Minstens 170 geïnteresseerden van de Stichting AANtWERK, bedrijven en andere werkgevers uit de regio Noordoost Brabant, waren aanwezig tijdens de Kick Off Verspild Talent. Het belang van actie werd onderstreept door de Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Initiatiefnemer Bob Hutten deed een warm pleidooi aan alle aanwezige werkgevers om mee te doen in een beweging om nieuw werk voor verspild talent te maken. Professor Ton Wilthagen van Tilburg University (participant uit het Beagle-netwerk) peilde de motivatie en haalde bedrijven met goede ervaringen op het podium. Omroep Brabant maakte een reportage tijdens de Kick off.

Foto in VerspillingsfabriekProvincie participeert in het initiatief Verspild Talent

8 maart 2017 – In 2016 is Verspild Talent gestart door een aantal partijen, waaronder Beagle. Op basis van de uitkomst van een Beagle-inspiratiesessie met bedrijven en kennisinstellingen koos de Stuurgroep van het initiatief voor een lerende aanpak (co-creatie) samen met o.a. de Stichting AANtWERK (140 bedrijven), kennisinstellingen en ervaringsdeskundigen. Voor de ontwikkeling van de vernieuwende aanpak in een “living lab” is in maart steun door de provincie toegezegd. De provincie doet bovendien als partner mee in de lerende aanpak. Op 8 maart maakte gedeputeerde Henri Swinkels kennis met het initiatief en kreeg een kijkje in de keuken van de Verspillingsfabriek waar Verspild talent al een waardige kans krijgt.

Last mile 3

Delivery as service – in gesprek met detailhandel Breda

4 januari 2017 – De consument winkelt veel op Internet en laat pakketten thuis bezorgen. Hoe kan de detailhandel zich in dit winkellandschap blijven onderscheiden? Gemeente Breda verkende samen met Bredase ondernemers en Avans, NHTV, Dinalog en het Ondernemersfonds Breda welke kansen er zijn en hoe de detailhandel “delivery as service” kan benutten. Ter inspiratie waren er inleidingen van Francoise van den Broek, lector logistiek NHTV, Roland Bastiaansen, Andare e-commerce, Margreeth Pape, Shopping tomorrow en Coen de Lange van Dinalog. De ondernemers zijn onder leiding van Avans studenten in werkgroepen aan de slag gegaan om te komen tot concrete voorstellen. Na afloop werd aangegeven dat een dergelijke bijeenkomst voor herhaling  vatbaar is.

Winnaars en juryleden BRCRobots in de zorg – Finale van de Brabant Robot Challenge

De finale van de Brabant Robot Challenge, op 16 januari in het Natlab in Eindhoven, was een succes! De avond werd ingeleid door hoogleraar Maarten Steinbuch van de TU/e die liet zien welke kansen de niet af te remmen robotisering in Brabant biedt. Vijf gemengde teams met studenten van Fontys, Avans, TU/e en Tilburg University pitchten vervolgens hun antwoorden op vragen die zij vier maanden geleden kregen van betrokken bedrijven en zorginstellingen. Zij boden het publiek meer zicht op wat robotisering betekent voor  de kwaliteit van leven van patiënten en welke ontwikkelingen gewenst zijn.

Tijdens het juryberaad presenteerde Brabant Advies de Brabantse robotagenda. Gedeputeerde Bert Pauli, hoogleraar  Ton GesprekzaalBRCWilthagen van TiU en ondernemer Mark Menting gingen hierover in gesprek. Boodschap: vergroting van de acceptatie van robotisering is echt nodig, het biedt veel kansen voor onze economie, arbeidsmarkt en de kwaliteit van leven. Elphi Nelissen reikte namens de jury 3 prijzen uit. Het winnende team kreeg een prijs voor hun onderzoek naar verbeteringen van de robot Zora voor gebruik in de zorg. Wat betreft het bouwen van nieuwe netwerken zei Ton Wilthagen: “Binnen korte tijd is er een sterk en blijvend netwerk gevormd van experts en bedrijven die geïnteresseerd zijn in robotica”.

Brabant Kennis heeft een terugblik op de avond gemaakt. BRC in de media: Eindhovens Dagblad en E52. Foto’s: Willeke Machiels

verspildetalenten

Inspiratiesessie Verspild talent in de Verspillingsfabriek THREE-SIXTY in Veghel

3 november 2016 – Een enthousiaste sessie waarin ambities, ideeën en aanpak werden verkend voor het creëren van nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: het verspild talent dat we in Brabant willen betrekken. Er was échte uitwisseling van kennis en ervaring tussen betrokken ondernemers, de kennisinstellingen en andere aanwezigen. Opties zijn banen creëren door nieuwe producten te ontdekken, door bestaande “inclusieve” producten te adopteren, door reshoring van arbeid of het zoeken van aanvullende arbeid met toegevoegde waarde in bestaande bedrijven. De sessie wordt vervolgd.  Zie de flyer voor meer informatie.

inspiratiesessiefood

Co-inspiratiesessie Food, Health & Design in de Dutch Design Week

25 oktober 2016 – In deze sessie van Brainport Development, FoodTechpark Brainport en Coöperatie Slimmer Leven 2020 zijn kansen verkend van crossovers tussen Health, (Agri)Food en Design. Aangespoord door een inspirerende key note van designer Annelies Hermsen over actuele trends en eigen initiatieven zoals Food for care, hebben ondernemers uit de 3 sectoren hun crossover initiatieven gepresenteerd. Aanwezigen hebben in groepen gebrainstormd over nieuwe kansen. Dit heeft geleid tot interessante inzichten. Het was voor velen een eerste verkenning over de grenzen van hun eigen discipline heen.

leisureinspiratie-jpg

Boeiende inspiratiesessie Leisure & (Serious) Gaming

20 oktober 2016 – Deze sessie startte met inspiratie over diverse aspecten van virtual reality en gaming: de rol van verbeelding in (systeem)innovatie, kennis die wordt opgedaan door het analyseren van gedrag van gamers en de nutswaarde van gaming in organisatieverandering, gezondheidszorg, politiek, marketing etc. Daarna is op creatieve wijze het gesprek geopend met de aanwezige ondernemers over hun ideeën over gaming in de opleiding van personeel, in attractieve educatie en in modernisering van entertainment. Conclusie was dat aggregatie van de vraag vanuit de veelal kleine Leisure ondernemers kan bijdragen aan het beter benutten van de mogelijkheden van gamification.

workshop-resilient-society

In gesprek met vier Brabantse proeftuinen 

21 september 2016 – De vier Brabantse proeftuinen op het gebied van Slimme Wijken, E-Health, Agrofood en Resilient Society hebben zich op 21 september 2016 tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg gepresenteerd aan een breed publiek. De organisatoren zijn in een reeks kennissessies en workshops met de ruim 300 bezoekers in gesprek, en aan het werk gegaan om gezamenlijk de proeftuinen inhoud en vorm te geven.

 

 

De Brabant Robot Challenge is gestart

19 september 2016 – Tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg gaf Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt van Tilburg University, de aftrap. De challenge wordt aangegaan door 6 teams van studenten afkomstig van vier verschillende onderwijsinstellingen. Zij gaan slimme oplossingen zoeken voor vraagstukken die werden gepitcht door zorginstellingen en roboticabedrijven. Kijk voor een terugblik op Brabantrobotchallenge.nl of op Omroep Brabant.

Paul van Kampen gaat innovatienetwerk Beagle leiden

23 juni 2016 – Bedrijfsleven – met name mkb – en de kennisinstellingen in Brabant actief verbinden: daar gaat Paul van Kampen als nieuwe projectleider van Beagle Brabant mee aan de slag. Hij leidt het team van vertegenwoordigers van Brabantse universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven om samen innovatie over de grenzen van sectoren te organiseren. Lees meer…

Beagle BrabantBrabant neemt voortouw in creatieve innovatie

12 april 2016 – De Brabantse universiteiten en hogescholen zetten samen met ondernemers in op innovatie over de grenzen van sectoren heen. De partners investeren met steun van de provincie in totaal 1,4 miljoen euro in de samenwerking. Beagle Brabant kan door zijn grote netwerk bedrijven, instellingen en mensen aan elkaar koppelen om innovatie verder te brengen. Doel is om bedrijvigheid – met name op mkb-niveau – te intensiveren. Lees meer…

Foto’s

Social Media

We organiseren ook kennisdeling via het internet en virtuele netwerken. Beagle Brabant nodigt u uit om mee te discussiëren op LinkedIn.

Volg ons ook op Twitter.

Contact

 Heeft u een vraag? Wil u meer weten over wat Beagle Brabant voor uw ambities kan betekenen?

Neem dan contact met ons op:

Magreet Vossen
06-22234557
Magreet@BeagleBrabant.nl